2020

VildaKidz

VildaKidz er en ideell forening som har vært aktiv for barn og unge i Norrbotten siden 2015.

Det ledende lyset i alt vi gjør er barnekonvensjonen, at ALLE barn skal ha rett til meningsfull fritid, og vi gjør dette gjennom våre gratis aktiviteter. Vi er en sosial innovasjon og strever for å møte samfunnets utfordringer, vi kjemper for at barn og unge skal få meningsfull fritid på like vilkår der ALLE er velkomne og hvor ALLE er vennlige mot hverandre. Vi styrker barnets sosiale nettverk – for eksempel ved å finne en venn og unngå ensomhet, finne en arbeidsgiver eller finne en støttefamilie / kontaktperson.

Sammen med VINCI Nordic Foundation og Titti Bergman som sponser prosjektet, er vårt mål at skolebarn skal unngå å bli syke når det er sport eller svømming etter tidsplanen fordi de mangler utstyr + på de utendørs dagene som vanligvis er når skolestart. Sammen med deg kjøper vi nødvendig utstyr og hygieneartikler

Takket være dette tilskuddet har vi kunnet kjøpe gavekort til 100 barn på 300 SEK hver. For å lese mer om Vildakidz, klikk her:

VildaKidz

Ved din side

Hensikten og formålet med virksomheten er å forbedre for eldre og hjemløse i Stockholm og i et lengre perspektiv over hele landet.

I løpet av året ble det anskaffet et rom som først og fremst vil være for eldre hjemløse som har et presserende behov, men nå er også “fattige pensjonister” som ikke er hjemløse invitert til å komme i kontakt med andre eldre. I rommet vil det være muligheter for avslapning, dusj, klesvask, hvile, juridisk rådgivning, fotpleie, hårpleie, etc.
Rommet vil være åpent 5 dager i uken 12 / time om dagen.
Sammen med VINCI Nordic Foundation og Emil Pärnlid har all elektrisitet vært mulig å trekke og fikse i rommet. Alt materialet er sponset av Emil Lundgrens leverandører.
Takket være dette bidraget har vi nå et rom som er åpent for våre fattige pensjonister.

Mentor

Frivillige som besøker skoler for å gi unge mennesker kunnskap og inspirasjon til deres fremtidige karrierevalg, deltar som jobbveiledere.

En jobbmentor er en som står bak Mentor Sveriges verdier, som igjen i mange deler også tilsvarer skolens verdier. Studentene får møte mentorer med forskjellige yrker og ulik sosial og kulturell bakgrunn. En jobb mentor er en inspirator som bidrar med direkte fagkunnskap som tilsvarer mål i skolens pensum. Dette ved å gi en økt forståelse av endringene og forholdene i arbeidslivet lokalt og globalt. Hensikten med programmet er å bidra med inspirasjon, kunnskap og motivasjon.
Sammen med VINCI Nordic Foundation og Anna Schough ønsker vi å engasjere flere mennesker til å bli jobbveiledere. Dette vil bli gjort gjennom plakater i Gøteborg på trikker. Anna vil også være mentor for en ungdom i 6 måneder for å inspirere og støtte.

 

Hjelpende hender

Hjelpende Hender er en frivillig organisasjon som siden 2012 har drevet veldedighet på Romerike, med lokaler og base i Lillestrøm kommune. Hjelpende Hender er både politisk og religiøst uavhengig og drives av familie og entusiaster.

Hjelpende Hender har i mange år drevet omfattende veldedig arbeid i Romerike og noen ganger Oslo Øst, og har etter hvert også blitt erfaren i å drive brukt-butikk. Bruktbutikken brukes til å subsidiere veldedighetsavdelingen og fungerer også som et lager der folk som trenger kan hente gratis klær og andre nødvendige ting. De har også en nettbutikk som har samme formål og håper at dette vil gå veldig bra slik at de kan gjøre enda mer for enda flere.

Sammen med VINCI Nordic Foundation og Hege Heramb skal vi distribuere taco pakker i løpet av høsten 2020, og kjøpe arbeidsklær til de ansatte.
Takket være dette bidraget har Hjelpende Hender kunnet distribuere taco pakker til 80 familier hver uke i løpet av høsten, og kunnet kjøpe arbeidsklær til 15 personer i personalet vårt.
For å lese mer om Hjelpende Hender, klikk der:

Hjelpende Hender

© Vinci Foundation 2022