Om VINCI Foundation

Fondation VINCI pour la Cité ble stiftet i 2002 og støtter veldedige tiltak som fremmer sosial og profesjonell integrering av de mest utsatte menneskene i samfunnet. Stiftelsen oppmuntrer til lokale tiltak der VINCI-selskapene har virksomhet. Dette gjenspeiler konsernets ønske om å være en langsiktig partner for innbyggerne og samfunnet som de utformer, bygger og forvalter mange anlegg og infrastrukturer for. VINCIs stiftelser støtter med: økonomisk støtte og bidrag med kompetanse fra VINCI-selskapets ansatte.

Saker vi engasjerer oss i

VINCI Foundation har fire uttalte saker vi gir støtte til i land der vi har virksomhet. I Norden har i valgt å fokusere på området «Tilgang til sysselsetting». Det betyr at ansatte i selskapene våre blant annet kan få økonomisk støtte til organisasjoner som forsøker å gjøre det enklere å komme seg ut i jobb.

Tilgang til sysselsetting

Vi støtter organisasjoner som fremmer tilgang til sysselsetting og utdanning.

Prioriterte bydeler

Vi støtter tiltak som fremmer kommunikasjon og utvider horisonter i prioriterte nabolag.

Inkludering på tvers av landegrenser

Vi samarbeider med tiltak som fremmer muligheten for at personer som står overfor sosial eller yrkesmessig ekskludering, skal finne muligheter i andre land.

Integrering gjennom boliger

Vi oppmuntrer interessenter som hjelper utsatte mennesker med å få, og bo i, bolig.

© Vinci Foundation 2022