Slik fungerer det

Så enkelt er det å engasjere seg

1. Forslag

Send et forslag med kort informasjon om organisasjonen du ønsker å hjelpe.

2. Vi kontakter deg

Vi kontakter deg og diskuterer hvordan vi sammen kan hjelpe organisasjonen.

3. Utvelgelse

VINCI Foundation velger ut de prosjektene som skal støttes i 2021, og støtter de ansatte som engasjerer seg.

Send et forslag

Viktige datoer

21. Januar

VINCI Foundation starter i Norden, og alle ansatte kan sende inn henvendelser.

31. Mars

Vi begynner å kontakte de som har meldt sin interesse for å diskutere hvordan vi kan støtte prosjektet.

Juni

Kick-Off for alle prosjekter som ble valgt ut til første runde. Vi møtes, inspireres og motiverer hverandre for året som kommer.

Organisasjoner vi søker

VINCI ser bredt på hvordan organisasjoner kan forbedre samfunnet. I år fokuserer vi på organisasjoner som kan hjelpe mennesker ut i jobb. Det innebærer mye mer enn arbeidsformidling. Det inkluderer tiltak som bidrar med leksehjelp, selvtillitsbyggende tiltak, støtte til gründere og mye mer.

Er du ikke sikker på om organisasjonen du ønsker å støtte, oppfyller kriteriene? Send et forslag, så finner vi i fellesskap ut hvordan VINCI kan støtte din sak.

Slik kan du engasjere deg

Det er mange måter du kan engasjere deg for å hjelpe mennesker ut i jobb. Nedenfor viser vi noen eksempler for å sette i gang tankeprosessen.

Eksempel 1

Leksehjelp

Det kan hende du er IT-tekniker og ønsker å hjelpe Mattecentrum med bedre utstyr. Da kan VINCI Foundation gi et økonomisk bidrag til å kjøpe inn nye datamaskiner, som du deretter monterer og hjelper elevene i gang med.

Eksempel 2

Entreprenørskap

Orten.io hjelper mennesker inn i entreprenørskap, uansett bakgrunn. Som forretningsutvikler kan du sette opp en forelesningsserie for medlemmene. VINCI Foundation bidrar med lokaler og utstyr, slik at opplevelsen blir så god som mulig.

Eksempel 3

Tiltak for å bygge selvtillit

Pink Programming støtter jenter som ønsker å begynne å programmere. Hvis du har kunnskap om koding, kan du engasjere deg som frivillig og lærer. VINCI Foundation kan bidra ved å støtte kostnadene for en kodeleir der medlemmene kan lære seg programmering i sommerferien.

Eksempel 4

Språkhjelp

Snakker du flere språk og ønsker å hjelpe andre med å lære seg norsk, slik at de kan få innpass i arbeidsmarkedet? Da kan du finne og engasjere deg i en organisasjon som fører sammen nye og etablerte nordmenn.

Eksempel

Mentor

Mange som flytter til Norge, har bred arbeidserfaring, men står uten muligheter til å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det finnes organisasjoner der du kan bli mentor for noen som har drivkraften, men som trenger råd på veien.

Eksempel

Noe helt annet

Tanken med VINCI Foundation er at initiativet skal komme fra de ansatte i VINCI, så bruk disse eksemplene som inspirasjon. Det viktigste er at det gjøres gjennom en ideell organisasjon, og at du selv ønsker å engasjere deg med tid eller kunnskap.

© Vinci Foundation 2022